Υπηρεσιες

Υπηρεσιες για Βουλγαρια

 • ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ : Εγγραφή σε Βουλγάρικα Πανεπιστήμια, Eύρεση κατοικίας, Διερμηνεία, Μετάφραση, Επικύρωση εγγράφων
 • ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
 • Επίσκεψη μαζί με τον ενδιαφερόμενο
 • Νομική υποστήριξη, Συμβουλές
 • Συμβουλές Real Estate
 • Διερμηνεία
 • Μετάφραση
 • Εύρεση έδρας

Λοιπες Υπηρεσιες

 • Ποινικό Δίκαιο-Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο - Ναρκωτικά
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά-Πτωχευτικό Δίκαιο-Υπαγωγή στο άρθρο 99
 • Πνευματική Ιδιοκτησία-Α.Ε.Π.Ι
 • Σύσταση Εταιρειών-Σωματείων-Συλλόγων
 • Αγοραπωλησία-Δωρεά-Γονική Παροχή
 • Διαζύγιο-Διατροφή-Διάσταση-Επιμέλεια
 • Εργατικό Δίκαιο
 • Επιταγή-Συναλλαγματική
 • Κληρονομικά
 • Τροχαία Ατυχήματα-Αποζημιώσεις
 • Μίσθωση-Χρησιδάνειο
 • Δίκαιο Aλλοδαπών-Παλιννοστούντων ομογενών Ελλήνων-Πολιτογράφηση-Απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας
 • Ηλεκτρονικό Έγκλημα-Ίντερνετ
 • Real Estate
 • Μεταφράσεις-Επικυρώσεις
 • Εναλλακτικά Μέσα Επίλυσης Διαφορών
 • Διαπραγμάτευση-Διαιτησία-Μεσολάβηση
 • Εξωδικαστικοί Συμβιβασμοί
 • Νομικές συμβουλές για μουσικούς και για μουσικές εκδηλώσεις